OCB thu ròng hơn 900 tỷ đồng từ đợt chào bán cổ phiếu

Tỷ lệ cổ đông hiện hữu mua cổ phần đợt phát hành hơn 90%.

Ngân hàng TMCP Phương Đông (OCB) vừa công bố kết quả đợt phát hành cổ phiếu trả cổ tức và chào bán cho cổ đông hiện hữu.

Ngân hàng chào bán cho cổ đông với tỷ lệ 20,5% vốn, tương đương 100,4 triệu cổ phiếu giá 10.000 đồng/cp. Kết quả, đã có 90,01% cổ đông hiện hữu tham gia đợt chào bán giúp OCB phân phối thành công 90,38 triệu cổ phiếu.

Đồng thời, OCB phát hành 69,55 triệu cổ phiếu để chi trả cổ tức năm 2018, tương đương tỷ lệ 14,2%.Nhờ vậy, tổng lượng cổ phần của OCB tăng thêm gần 160 triệu cổ phiếu, vốn điều lệ tăng từ 5.000 tỷ đồng lên 6.599 tỷ đồng.

Nguồn tiền mới mà OCB thu được đạt hơn 903,4 tỷ đồng để nâng cao năng lực tài chính, đảm bảo CAR (hệ số an toàn vốn) và đảm bảo theo tiêu chuẩn Basel II. Cùng đó, OCB dự kiến thực hiện kế hoạch mở rộng mạng lưới giao dịch năm 2018, tăng năng lực cạnh tranh, đáp ứng yêu cầu tái cấu trúc hệ thống ngân hàng Việt Nam, đầu tư hệ thống công nghệ hiện đại phục vụ cho việc hiện đại hóa ngân hàng, hỗ trợ cho việc phát triển sản phẩm mới, tăng cường khả năng hoạt động rủi ro.
Ngọc Linh
Nguồn: NDH

Nguồn: phokinhte.com